DOC-MANAGERMet de DocManager kunt u documenten uit verschillende (deel)projecten professioneel beheren en communiceren, voor de eigen organisatie en voor gezamenlijk gebruik met anderen. Voor ieder is er een lijst van voor hem/haar bestemde documenten. Auteur ziet alle eigen documenten. Lees-autorisatie per document. Mooi grafisch ontworpen. Web-applicatie op ASP-server van WWQS. Prijs per user: E 24,-; database-licentie, exclusief installatie en hosting:
Prijs: EUR 2.124,00


Doel

Kennismanagement. Documenten gecontroleerd beheren en communiceren, speciaal decentrale invoer en beheer.Omschrijving
Applicatie gebaseerd op formulieren project en persoon met diverse overzichten voor gebruik en beheer. Applicatie wordt standaard als web-applicatie aangeboden, voor gebruik via WWQS-internet-server.

Functionele specificaties
Document-invoer
  • Geauthoriseerden kunnen documenten invoeren
  • Met referentie-code en 'geadresseerden'
  • 'Originelen' worden als attachment gekoppeld
Authorisatie & beveiliging
  • Alle gebruikers worden op naam geregistreerd, met wachtwoord, waaraan hun internet-toegangs-rechten zijn verbonden.
  • De client-server- of stand-alone-versie zijn beveiligd met een identificatie-bestand op naam en wachtwoord.
  • Anonieme 'lezers' kan per document leesrecht worden gegeven.
  • Projectbeheerder krijgt het recht om in de project-administratie personen aan een project toe te voegen, als geadresseerde'.