2d. Sparring voor directeurenHebben beslissers behoefte aan deskundige feedback? Zoekt u naar een werkbare vormgeving van uw taken? Wij hebben ervaring in begeleiding en coaching van topmanagement.

Invoering van het INK-managementmodel stelt nieuwe eisen aan het topmanagement ( directeuren/Raden van Toezicht). Door periodieke Sparring-gesprekken krijgt u beter zicht op de inhoud van uw taken, de uitvoering, realistische ontwikkelingspaden, short cuts. En u leert productief en speels omgaan met uw beperkingen.


Wolffensperger heeft de ingredienten in huis voor sparring en coaching van top-dogs.
Ervaring: coaching en sparring met top-managent, in groepen en individueel. Ook veel andere contacten in deze doelgroep, onder meer in 'Initiatiefgroep Kwaliteitsverbetering Rijksdienst', Initiatiefgroep Overheids Dienstverlening',
Post-doctorale cursussen: onder meer 'Conflict hanteren' en Big5 omgaan met weerstand.
Opleidings-kwalificaties: Sociologie en Economie, met specialisaties onder meer Psycho-analyse en Sociale psychologie
Achtergrond: Klassieke achtergrond, erudiet, brede belangstelling, spreekt meer talen