INK-POSITIEBEPALING internet-versie 250 user versieINK-Positiebepaling op internet. Extreem gemakkelijk: geen installatie, en gebruiker heeft alleen html-browser nodig. Biedt complete functionaliteit bij INK-Handleiding 2004/2007: ondersteunt u bij voorbereiding van de ink-Positiebepaling: meningen verzamelen, score berekenen, presentatie van eigen scores, afdelingen of van alle gebruikers in Profielschets, Spinnenweb en Notities. Voorbereid op benchmarking. Technisch onbeperkt aantal gebruikers. Prijs per organisatie (incl. 250 gebruikers):
Prijs: EUR 1.749,00INK Software

Toelichting


De web-versie INK7 van INK-Software voor de Positiebepaling is de standaard-versie voor de INK-Positiebepaling.
- Internet-versie van software voor ondersteuning van Positiebepaling met de INK-Handleiding, voor html-browser.
- Onbeperkt aantal gebruikers.
- ASP, dus geen lokale installatie, beheer of software-training nodig. In company (technische) voorbereiding van INK7 kost minder dan een uur.
- Voor de meest recente INK-Handleiding. Versies voor INK-Handleiding Ondernemingen, Publieke sector, Onderwijs en Zorg. Onderwijs en Politie.
- Ook bruikbaar voor (interne) benchmarking
- Leverbaar in diverse configuraties. De Basis-versie kunt u simpel bestellen via het aanmeld-formulier. Bel voor Enterprise (voor gebruik in een organisatie), maatwerk, Consultant en Commerce (voor gebruik bij uw klanten).

NB: Voor onderwijsinstellingen is een speciale studentenversie beschikbaar tegen sterk gereduceerd tarief. Bel voor meer informatie!

Doel / Toepassing
INK-Positiebepaling, Planning & Realisatie, (interne) Benchmarking en Balanced ScoreCard.
door
  1. Definieren van betrokken personen, teams, afdelingen, vestigingen, business units, organisaties etc.
  2. Ondersteuning van decentrale menings-inventarisatie (vooraf), en maken van presentatie- en discussie-materiaal
  3. Real time ondersteuning bij meningsvorming en detaillering in de Consensus-meeting; ook voor "stemkastjes-sessie".
  4. Uitwerken geselecteerde verbetervoorstellen, en rapporteren van resultaten
  5. Vergelijking van resultaten van verschillende teams, afdelingen, vestigingen of business units.
  6. Vergelijken van planning met realisatie.

Functionele specificaties
Instrument-ontwerp
  • Het meet-instrument is optimaal in overeenstemming met INK-managementmodel en de meest recente Handleiding, qua aanpak, berekening, teksten, matrixen organisatie- en resultaatgebieden, grafische elementen, doelstellingen, doelgroepen, opzet beoordelen, maatstaven etc.
  • Extra: vergelijken van resultaten tussen vestigingen, afdelingen, deelnemers, planning en realisatie, perioden etc. met benchmarkgegevens. Desgewenst ook benchmarking met externe organisaties.
Scoren
  • Uw projectleider autoriseert zelf de deelnemers
  • Deelnemers vullen matrixen in en resultaatgebieden en voegen notities, aantekeningen/verbetervoorstellen toe.
Output/Rapportage
  • Verzamelen van meningen (scores), notities en verbeter-voorstellen
  • Berekent resultaten conform INK-managementmodel in de meest recente Handleiding.
  • Tonen eigen resultaten, selectie van deelnemers (maximaal 8), en gemiddelde voor alle gebruikers per groep of afdeling of voor de hele organisatie. In de Profielschets, per deelaspect en per gebied; en notities per gebruiker en van alle gebruikers, per item.
  • Afdrukken van matrixen (ingevuld en leeg), Profielschets en notities.
  • Tonen met beamer van alle materiaal.
  • Profielschets, Spinnenweb en Notities

Export
  • Export van resultaten en notitie-teksten voor bewerking in tekstverwerker; en van data voor analyse in bijvoorbeeld Excel of SPSS.

Uitvoering en Prijs
Prijs per organisatie € 571,- (inclusief 20 gebruikers). Prijs per 10 extra gebruikers: € 99,- .
  • De Basis-versie is bestemd voor gebruik in EEn organisatie. Het is de standaard-versie zonder aanpassingen. Prijs: v.a. € 571voor 20 gebruikers, € 1.749 voor 250 gebruikers,
  • De Maatwerk-versie is eveneens voor gebruik in één organisatie, maar met maatwerkwijzigingen: uw logo en introtekst, huisstijl (kleuren en lettertype), eigen URL-verwijzingen, en maatwerk voor matrixen, helpteksten etc. Prijs: v.a. € 2.681,-. Maatwerk op uurtarief-basis.
  • De Commerciele versie is bedoeld voor INK-Kennispartners/adviesbureaus die het instrument gebruiken in meer organisaties. Deze versie heeft standaard uw logo en introtekst. Desgewenst kunt u uw huisstijl (kleuren en lettertype), eigen URL-verwijzingen, en maatwerk voor matrixen, helpteksten etc. ook laten opnemen: een commerciele versie wordt in overleg met u gedefinieerd. Prijsindicatie: € 2.950 tot 7.500,- compleet met maatwerk en huisstijl.
  • Consultant-versie: Bent u adviseur die bij klanten de INK-Positiebepaling begeleidt, dan kunt u het Consultant-aanbod gebruiken: een eigen versie op internet, waar u altijd met een paar mensen kunt experimenteren/demonstreren. Prijs: € 340,- per consultant per jaar
Inclusief INK- en database-licenties, hosting en onderhoud. De prijs voor 20 gebruikers is vergelijkbaar met die van de INK5 client-server-versie.
Bent u zelf begeleider of adviseur bij de INK-Positiebepaling? Met INK-positiebepaling software heeft u veel mogelijkheden. U kunt nu zonder moeite een project opzetten en uitvoeren waarbij honderden mensen op diverse lokaties bij de meningsvorming worden betrokken. Ook een vergelijking van resultaten van verschillende vestigingen (of afdelingen, teams) is een standaard-functie. Ook voor interne benchmarking kan elke adviseur nu een perfecte oplossing leveren.
Uit eigen ervaring weten wij van WWQS dat de effectiviteit van de adviseur nauw samenhangt met de keuze van de juiste technische hulpmiddelen. Misschien bent u wel een adviseur die wil dat de teamleden vooraf hun mening (met notities en verbetervoorstellen) geven, zodat u het materiaal eerst kunt analyseren - om tijdens de Consensus-meeting met vragen, hypothesen en conclusies de meningsvorming te intensiveren. 
Voor het begeleiden van de Consensus-meeting is enige voorkennis wel een vereiste. Desgewenst leveren ervaren senior-adviseurs van WWQS u advies en/of ondersteuning bij de uitvoering - on stage of op de achtergrond. WWQS heeft ook tientallen interne projectleiders getraind en begeleid..
INK-Kennispartners, koepelorganisaties en grote bedrijven maken geregeld gebruik van de mogelijkheid om software op maat te laten maken. Met eenvoudige huisstijl aanpassingen wordt de herkenbaarheid van uw organisatie richting de gebruikers nog groter!

Achtergrond INK-managementmodel
Het INK-managementmodel is in tien jaar dominant geworden in de TQM-markt. En al die jaren is WWQS marktleider in software op dit terrein. Met INK-Software voor uw INK-Positiebepaling, met INK-Scoringsboek voor de Zelf-evaluatie en voor auditing. En met Qis-Software voor proces- en workflowmanagement (INK-fase2) en bedrijfsbrede TQM-besturing (INK-fase 3) en keten-automatisering (INK-fase 4).  
Bij elke nieuwe uitgave van de INK-Handleiding worden nieuwe versies van de INK-software uitgebracht. Voor ondernemingen en voor Publieke sector, onderwijs en zorg.


Info + Bestellen
Wilt u bestellen, klik hieronder op aanmelden voor INK positiebepaling software.
Heeft u vragen over de functie, toepassing, begeleiding, implementatie, maatwerk? Bel WWQS: 036 - 52 95 398